اخبار اتحادیه


فراخوان شرکتهای سازنده وتجهیز کننده مرغداریها (پرسشنامه مشخصات شرکتهای مشاور)منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: Questionnair sherkat moshaver.pdf

مدیر محترم تعاون روستایی استان


در خصوص آئین نامه داخلی قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختی شرکت هاي تعاونی به اعضاء

منبع: سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران
دانلود فایل: ainname.pdf

جناب آقای مهندس رجایی ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران


در خصوص بیماری آنفلوآنزای

منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: rajaii.pdf

جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهورمنبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: jhanghiri.pdf

جناب آقای دکتر رکنی معاون محترم بهبود تولیدات دامی


بیمه طیور

منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: rokni.jpg

مدیریت محترم اتحادیه مرغداران استان . . . .


در خصوص بیمه البرز جهت آمادگی برای بیمه خودرو

منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: bime.pdf

شرکت بیمه البرز


در خصوص دعوت به همکاری جهت بیمه مرغداران

منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: bime.pdf

مراحل صادرات گوشت مرغ به کشورهای عراق و افغانستان تهیه شده در مهرماه 94منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: saderat.pdf

جناب آقای مهندس ولی مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام کشورمنبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: vali.jpg

جناب آقای مهندس ولی مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام کشورمنبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: vali.jpg

جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزیمنبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: hojati.pdf

جناب آقای مهندس رجایی ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامیمنبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: rajai.pdf

دبیر کل محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایرانمنبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: otagh.jpg

جناب آقای مهندس امینی


صادرات گوشت مرغ

منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: amini.jpg

جناب آقای دکتر خلج


شیوع بیماری آنفلوآنزای طیور

منبع: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران
دانلود فایل: khalaj.jpg